..ne vjeruj ničemu, neovisno o tome gdje si to pročitao ili tko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se ne slaže s tvojom prosudbom i tvojim zdravim razumom .. budha

Matthew Ward – 23. svibnja 2015

May 24, 2015 - No Comments

Matthew

S pozdravima punim ljubavi od svih duša na ovoj stanici, ovdje Matthew. Razgovarajmo prvo o zemljotresu u Nepalu u kontekstu planetarnog i osobnog uzašašća. Majka Priroda raspršuje negativnost koja je prvenstveno proizvedena krvoprolićem i strašnim, teškim uvjetima u kojima živi ogroman broj vaše populacije. Ako bi se dopustilo negativnosti da se akumulira, time bi se narušila Zemljina nestabilna ravnoteža i to bi negativno utjecalo na tijek njezina uzašašća; da bi to spriječila, ona koristi zemljotrese, podrhtavanja, vulkanske erupcije i snažne oluje za otpuštanje negativnosti kad se nakupe.

Continue 

PRIRODA EGA I NJEGOVO UKLANJANJE

May 23, 2015 - 10 Comments

Jedna od najbitnijih stavki iz ovog izvanrednog elaborata o prirodi ega (uma, sveta, stvarnosti i postojanja uopšte), jesu upravo sledeće Meher Babine reči: “Unutrašnji konflikti po pitanju svakodnevnih situacija najčešće i ne isplivavaju na površinu svesti. Ali zato iza pozornice bacaju senku na život. Zato konflikt treba izneti na površinu svesti i otvoreno se suočiti s njim da bi se pronašlo odgovarajuće rešenje.”

Svi oni koji “vide dalje i shvataju više”, jasno sagledavaju realnost činjenice da POSVE ISTI PRINCIP važi kako za fenomen ega, kao “unutarnjeg faktora naše uobičajene svesti” – tako i za njegov fundament otvoreno i ne-skriveno manifestiran, ovaploćen i konkretiziran kroz Predstavu celokupne spoljašnje manifestacije (našeg ličnog i kolektivnog doživljaja) života, življenja, sveta i stvarnosti.
U tom smislu, sve ove spoljašnje aktuelne događaje na osobnom i globalnom, planetarnom planu, nužno je (i iznad svega mudro) prepoznati kao sasvim decidirano: čišćenje planetarne Karme (u kojoj participiraju mentalne i emotivne “nakupine/samskare” svih onih generacija duša koje su živele ili trenutno žive na ovoj planeti). To upravo podrazumeva i otvoreno, aktuelno ispoljavanje, pred očima naše “svesne svesti” – svega onoga što je do sada eonima bilo “gurano pod tepih” (formirajući neizmerne mračne bezdane i okeane naših i planetarnih podsvesnih i nesvesnih uslovljavajućih sadržaja) a što sada, u ovom dobu planetarne i sveopšte Katarze, na svim nivoima sinhronizovano, neskriveno IZBIJA na površinu (svesti, stvarnosti) u vidu mnogih kako prirodnih tako i među-ljudskih “kataklizmičnih događanja”; i to sve pod nezadrživo nadirućim delovanjem Izvorne Vibracije Istine!  – Sve to je zapravo ništa drugo do manifest velikog Čišćenja (pre svaga NAŠE SOPSTVENE SVESTI – i to PO SVIM NIVOIMA I DUBINAMA, a na nama je samo to, i ništa osim toga: kako ćemo se (svako od nas) LIČNO prema tome duboko u sebi odrediti! I, tu sada dolazi na scenu ona moć slobodnog izbora: KOM CARSTVU ĆE SE KO PRIKLONITI?! I po tome će se dalje (na “Višim Instancama”) odlučivati o sudbini svake naše duše ponaosob. Dakle NE po tome šta će ko sada ili bilo kada dalje činiti ili u-činiti, već šta ćemo konačno odabrati za sopstvenu STVARNOST i ISTINU: da li Mrak, Strah, Nemir, Neizvesnost, Nesigurnost i Nepoverenje (dakle Smrt, Iluziju i Nepostojanje), ili Svetlost, Mir, Izvesnost, Poverenje i Pouzdanje (u Večnu, Beskonačnu i Besmrtnu Istinu)! Samo prema tome će se određivati naša buduća i konačna Destinacija – a ta odluka je zapravo, i upravo, samo NAŠA.

Uživajte u sledećem tekstu, razborito i bez predrasuda, i neka svako, u skladu sa svojim moćima, donese za sebe (neko više, neko manje) bitne i značajne zaključke…
I… još samo nešto: mnogi se bar ponekad upitaju “da li je i zašto potrebno zlo?” Pa, evo dole u tekstu i jasnog odgovora na to pitanje, pod Avatarevim objašnjenjem – šta je, i u čemu je, zapravo svrha samoga ega?
(Alakh) Continue 

SaLuSa – 22. svibnja 2015

May 22, 2015 - 21 Comments

Vrijeme i dalje vrlo brzo prolazi i tako će se i nastaviti, što za mnoge od vas je to olakšanje dok se suočavate s mnogim izazovima. To je i za očekivati, jer se suočavate s čišćenjem ostatka karme nakupljene tijekom dugog vremenskog razdoblja. Doći ćete u točku kada ćete praktično to završiti, i to će se smatrati kao da je izbrisano i prošlost će biti čista. Vaš fokus na sve što je pozitivno osigurat će da ostanete na putu prema svjetlu.

Continue 

KOBRA – ŠALJITE VIRALNO! OSLOBODITE KOLONIJE!

May 22, 2015 - 29 Comments

KOBRA – ŠALJITE VIRALNO! OSLOBODITE KOLONIJE!

OSLOBODITE KOLONIJE!

30. MAJ 2015

Došlo je vreme da ponovo stupimo u akciju! Vreme je da preuzmemo sudbinu našeg sveta i Solarnog sistema u naše ruke! Zbog toga ćemo se 30. maja ove godine okupiti u grupama velikim i malim, kao pojedinci i parovi. Mnogi od nas će se okupiti i pomoći u proboju Multidimenzionalnih operacija Solarni sistem (MOSS) kao podrška Silama svetlosti koje sada oslobađaju naš Solarni sistem od poslednjih ostataka tame.

Continue 

Život na drugim planetama ( M.K. )

May 22, 2015 - 29 Comments

Britanski haker je negdje još 2001-2002. upao u NASA računala i otkrio što sve skrivaju od javnosti:

http://webtribune.rs/najveca-nasa-tajna-ikad-haker-upao-u-sistem-i-otkrio-nezamislive-tajne/ 

„Kada je hakovao njihove sisteme, on je pronašao sliku visoke definicije objekta u obliku cigare kako nadleće severnu hemisferu, zatim zapis u kojem su navedeni vanzemaljski oficiri… zbog čega on smatra da vojska SAD ima tajni bataljon u svemiru.

Lista vanzemaljskih oficira ne podrazumeva male zelene, već su to ljudi sa Zemlje koji se nalaze u svemiru. MekKinon je pronašao i prepiske između svemirskih brodova.“ Continue 

Sažetak knjige Conor Mac Dari – The Bible: An Irish Book (1973.)

May 21, 2015 - 32 Comments

Postoje jasni i nedvosmisleni dokazi da su irska znanja i kultura bili rašireni u Americi:

  1. Indijanci su imali glavni jezik sporazumijevanja među plemenima od jedne do druge obale, sa izuzetkom dva plemena. Naziv je došao od dvije irske riječi, „Algon“ i „Hine“, iz kojih se dobije “Algonquin”, poznato indijansko pleme, što znači “plemićku obitelj.” Zagor, glavni lik poznatog stripa nosi ime Za-Gor-Te-Nay, što na jeziku Algonkina znači „Duh sa sjekirom“.

Continue 

Kobrine konferencije u Istbornu, Velika Britanija, odrzane 11. i 12. aprila 2015. – Deo 5

May 20, 2015 - No Comments

Deo 5

Prema Kobri, finansijsko resetovanje će se najbolje shvatiti u tri faze. Prva obuhvata zatvaranje banaka i pametno ubacivanje virusa od strane Pokreta otpora (PO). U drugoj će biti okončan komičan novac i izvlačenje svetskog bogatstva za Tajne svemirske programe (TSP). U trećem delu ćemo potpuno prevazići novac. To će zahtevati opšte podizanje svesti.

Nakon male gungule sa uglađenim muškarcem i kosmatim muškarcem – pogledajte ovde (srpski prevod ovde) ako ovo nema smisla za vas – Kobra je prešao na poslednju temu Konferencije, naime, na Finansije i Događaj.

Continue