Bitka za oslobođenje čovječanstva se ubrzava u SAD-u, Japanu, Izraelu, Koreji i drugdje

27. veljače 2017.

Autor: Benjamin Fulford

Uklanjanje kazarske mafije ubrzava se u cijelom svijetu s uhićenjima, ubojstvima, informacijskim ratom, financijskim ratom i s više ezoteričnih oblika borbi, prema više izvora.

Continue reading Bitka za oslobođenje čovječanstva se ubrzava u SAD-u, Japanu, Izraelu, Koreji i drugdje

Sheldan Nidle – 28. veljače 2017.

Sheldan

9 Ix, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! Užas sadašnjosti postaje sasvim jasan. Oni koji su se dugo borili i pobijedili mračne i njihove naizgled uvijek prisutne podanike pripremili su im vrlo tužno iznenađenje. Odbijanje mračnih spremno je da se objavi i otkrije. Ovo područje je spremno za najveći razorni udarac. Svjetlo je znalo od samog početka da će trebati usvojiti posebnu strategiju kako bi se osigurala sveobuhvatna pobjeda. Ovo vrijeme trijumfa je blizu. U tome, mračni će biti potpuno nenadano uhvaćeni. Davno, Nebo je poslalo ratnike svjetla s jednim ciljem. To je trebalo omogućiti da mračni osjete da su doista bili zaduženi za ovo najsvetije mjesto. Ova zavjera je sada gotova i mračni podanici su sada završili! Ti beskorisni entiteti sada će biti u šoku kad bespomoćno odu. Vrijeme je da se postave na vlast oni od Svjetla. Vrijeme je da se uvede obećani trenutak slobode. Vrijeme je da se prekinu mračna uvjerenja koja su dopustila da mržnja i odvajanje vlada vama. Vrijeme je da živite u dostojanstvu i ljubavi. To je sveti trenutak da se jedinstvo života gurne u prvi plan. Neka sve bude tako!

Continue reading Sheldan Nidle – 28. veljače 2017.