Mike Quinsey – 3. ožujka 2017.

 

Mike Quinsey

Budite svjesni da je zajednička svijest ljudi ta koja donosi promjene koje će vas dići iz kaosa i nesigurnosti koji već postoje dugo, dugo vremena. Ljudi su se probudili na moć koju posjeduju i više se ne povinuju diktatu onih koje danas znamo kao mračne. Čovječanstvo je predugo prihvaćalo vladavinu onih koji su slijedili samo svoj plan, koji je služenje sebi. Sada kad se ljudi bude na svoju moć da planiraju svoju budućnost, oni pozivaju na promjene koje će rezultirati njihovim uspjehom. Na Zemlji su mnoge duše svjetla koje čekaju svoju priliku da dođu u prvi plan i da vode na putu. Zajedno s nagovaranjima i pomoći onih u višim područjima oni će osigurati da se odvijaju događaji koji će pokazati put naprijed. Tajming uvelike ovisi o drugim promjenama koje su u procesu odvijanja, od kojih je glavna najava nove Republike koja je već spremna. To će biti početak mnogih poželjnih promjena koje će na kraju dovesti do najave NESARA. To će signalizirati prelazak na novi način upravljanja i mirnog postojanja.

Continue reading Mike Quinsey – 3. ožujka 2017.