Sheldan Nidle – 7. ožujka 2017.

Sheldan

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Sve ide vrlo dobro. Mračni postaju šokirani kostur, jer je sasvim jasno da njihova tobožnja pobjeda brzo blijedi. Mračna kabala sada uzaludno trči da nekako sačuva ono malo što se već otapa. To je poput iznenadnog prskanja kiselinom koja je iznenada bila dodana u mješavinu. US, inc. će se rastopiti jer postaje kristalno jasno da je nova NESARA Republika opet na svjetskom horizontu. Mračna kabala sada može neizbježno vidjeti natpise na zidu. Njihovi stari načini su gotovi, a stara garda sada čeka svoju dugo odgađanu kaznu. Pravi Ustav s mnogim potrebnim promjenama uskoro će se pojaviti, a Kongres i ostatak mračnog režima uskoro će postati normalni svakodnevni događaj. Ovaj svijet je dugo čekao ono što će se uskoro dogoditi. Ovaj projekt je onaj koji je Svjetlo dugo čekalo. Uskoro ćete dobiti svoju slobodu i dočekati početak vašeg blagostanja.

Continue reading Sheldan Nidle – 7. ožujka 2017.