ARHANĐEL MIHAJLO – Velika vremena su na pragu!

Mart 14. 2017.
Kanalisano od: jednog jedinog Arhanđela Mihajla
Pažnja svim galaktičkim kamandantima!
Imamo zeleno svetlo – da pokrenemo napred situaciju za “operaciju podizanje” kako je veliko zatvaranje ljudskog Vaznesenja na dohvat ruke!
Završili smo sastanke visokog nivoa sa duhovnošću i naukom i velikim majstorima da se finaliziraju svi planovi i pripreme za ovu veliku misiju!

Continue reading ARHANĐEL MIHAJLO – Velika vremena su na pragu!