Mike Quinsey – 17. ožujka 2017.

Mike

Iako možda niste svjesni toga, sve ide u skladu s planom koji vodi do uzašašća. To može donijeti razne periode vremena za dovršetak, ali jedno je sigurno, a to je da je promjeni na bolje suđeno da se očituje i ničemu neće biti dopušteno da je omete. Stoga možete podnijeti neizvjesnost znajući da sve ide dobro. Postoji viši plan koji će osigurati da vibracije nastave rasti, i na kraju ćete postati galaktička bića. Međutim, takvo vrijeme je dobrano u budućnosti ali barem znate gdje vas sudbina vodi. U sadašnjem kaosu koji je svuda oko vas s toliko promjena koje se odvijaju, a bilo je očekivano jer staro odlazi. Imajte na umu da se mnogo karme čisti zbog toga, a u stvari ona se više ne može zadržavati kao ranije, a mora se  ispuniti za hitnu akciju.

Continue reading Mike Quinsey – 17. ožujka 2017.

Mike Quinsey – 10. ožujka 2017.

Mike

Mnogo puta vam je rečeno da ništa nije stvarno kao što se čini jer vi ste stvorili svoju vlastitu stvarnost. Ona odražava točno ono kako ste shvatili svoje potrebe i kako ih zadovoljavate. Također ste bili potaknuti da tražite najbolje rezultate koji će vas postupno podizati prema gore sve većim tempom. Napredak je, naravno, bio vješto potpomognut inkarnacijom duša koje su vas mogle potaknuti za veće i bolje stvari. Međutim, kako svi vi imate slobodnu volju, konačni izbor je na vama, ali oni koji su vladali s visokih pozicija nisu uvijek donosili odluke koje su bile u vašem najboljem interesu. Stoljeće za stoljećem bili ste podvrgnuti mnogim ratovima, a rezultirajuća smrt i kaos dolazili su opet i opet na kotaču uzroka i posljedice.

Continue reading Mike Quinsey – 10. ožujka 2017.

Mike Quinsey – 3. ožujka 2017.

 

Mike Quinsey

Budite svjesni da je zajednička svijest ljudi ta koja donosi promjene koje će vas dići iz kaosa i nesigurnosti koji već postoje dugo, dugo vremena. Ljudi su se probudili na moć koju posjeduju i više se ne povinuju diktatu onih koje danas znamo kao mračne. Čovječanstvo je predugo prihvaćalo vladavinu onih koji su slijedili samo svoj plan, koji je služenje sebi. Sada kad se ljudi bude na svoju moć da planiraju svoju budućnost, oni pozivaju na promjene koje će rezultirati njihovim uspjehom. Na Zemlji su mnoge duše svjetla koje čekaju svoju priliku da dođu u prvi plan i da vode na putu. Zajedno s nagovaranjima i pomoći onih u višim područjima oni će osigurati da se odvijaju događaji koji će pokazati put naprijed. Tajming uvelike ovisi o drugim promjenama koje su u procesu odvijanja, od kojih je glavna najava nove Republike koja je već spremna. To će biti početak mnogih poželjnih promjena koje će na kraju dovesti do najave NESARA. To će signalizirati prelazak na novi način upravljanja i mirnog postojanja.

Continue reading Mike Quinsey – 3. ožujka 2017.

Mike Quinsey – 24. veljače 2017.

 

Mike

Promjene krče put naprijed i vrlo važan posao se odvija, doslovno izvan vašeg vidokruga, jer on uključuje baze locirane u Unutarnjoj Zemlji. Sve to je napravljeno da se oduzme moć mračnim silama da vas ne mogu držati „zarobljene“. S modernim uređajima za detekciju vaša prava povijest se raspetljava i neće biti nikakvih prikrivanja kao u prošlosti. Tvrdi se da će vrlo brzo mnogi detalji u vezi drevnih nalaza biti otkriveni i objavljeni javnosti. To će ponovno napisati barem 50.000 godina i pokazati stvarni put evolucije koja je dovela ljude u ovaj sadašnji oblik. Bijedno je da ste dovedeni da vjerujete i istina će biti kao dah svježeg zraka i otvoreno će informirati čovječanstvo o njegovom pravom putu evolucije. Istina će oduševiti većinu ljudi, ali neki će ostati uplašeni zbog onoga što će promjene donijeti i oduzeti im „zonu komfora“. Budite uvjereni da će vas konačni ishod brzo podići, i biti će vrlo jasno da je vaša budućnost osigurana i da će biti jako dobro prihvaćena. Jednostavno razmislite o tome što bi to moglo biti skriveno od vas u zadnjih 150 godina.

Continue reading Mike Quinsey – 24. veljače 2017.

Mike Quinsey – 17. veljače 2017.

 

Mike

Pregled koji mi imamo o aktivnostima na Zemlji razlikuje se od vašeg, jer kako vidimo sve se događa na raznim vremenskim trakama, što je razlog da je teško predvidjeti tijek događaja. Međutim, jedno je sigurno, a to je da elita mračnih nastavlja gubiti svoju kontrolu nad vama, i osuđeni su na potpuni neuspjeh. To je potresni kraj  za grupu koja je jednom vjerovala da su nepobjedivi, i sposobni da diktiraju budućnost čovječanstva. Sada postajete slobodni da odlučite svoju sudbinu, iako će se neko vrijeme činiti da je sve kaotično dok put za vas ne bude posve čist. Neminovno je da će biti teškoća i neizvjesnosti, ali s vremenom sve će postati jasno i vaša budućnost osigurana kad počnete uživati svoju novopronađenu slobodu.

Continue reading Mike Quinsey – 17. veljače 2017.

Mike Quinsey – 10. veljače 2017.

 

Mike

Toliko toga se događa na Zemlji upravo sada, i opći prikaz je da su mračni u povlačenju. Ljudi sami mogu donekle vjerovati onome što se dogodilo, jer oni su snažno odgovorili na izražene namjere predsjednika Trumpa. U cijelom vašem svijetu neki su demonstrirali protiv njegove deklarirane politike, i vrlo je interesantno da su se mnoge duše probudile iz svog sna, i to ih je potaknulo za akciju. To je poželjno jer postoji potreba da bude konstantni rast u Svjetlo kako bi se osiguralo da je to izvan dosega onih koji bi vas usmjerili na put koji vodi do istrebljenja. Ne bojte se, međutim, jer je već odlučeno da će Svjetlo biti pobjednik, bez obzira na pokušaje da se to spriječi. Zato se ne brinite o ishodu ili da ćete biti skrenuti s puta. Sve se odvija onako kako je zamišljeno i dovesti će vas do uzašašća.

Continue reading Mike Quinsey – 10. veljače 2017.

Mike Quinsey – 3. veljače 2017.

 

Mike

Suvišno je spomenuti da se stvari na Zemlji ubrzavaju i da već dolazeće promjene iznose izmiješane reakcije. Ukoliko možete vidjeti izvan neposrednih događanja vrlo je teško razumjeti potrebu za mnogo toga što se odvija. Cilj je prije svega da vas se pripremi za uzašašće, i da vas se potakne da zadržite miran izgled bez obzira na ono što se događa oko vas. Čišćenje će s vremena na vrijeme uzrokovati poremećaje, ali je potrebno dovesti čovječanstvo na viši nivo koji je poželjan ako će se postići stvarni napredak. Ljudi se bude na ono što se događa i postaju svjesni plana Iluminata. Stvarna snaga leži u ljudima, a oni su na početku svog utjecaja, a to će napraviti značajnu razliku.

Continue reading Mike Quinsey – 3. veljače 2017.

Mike Quinsey – 27. siječanj 2017.

 

Mike

Vi sudjelujete u donošenju velikih promjena koje ćete vidjeti, kad se osvrnete unatrag, kao prekretnicu u povijesti Zemlje. One su potrebne da pometu ono što bi vas zadržavalo, i prave put za promjene koje će postaviti pozornicu za početak Novog doba. Mračni više nemaju dovoljno kontrole da diktiraju način na koji budućnost napreduje. Oni će također osjetiti posljedice gubitka neograničenog pristupa sredstvima za svoje crne projekte. Oni također uviđaju da je teško kontrolirati operacije na Zemlji, a ljudi koji su bili voljni da izađu s onim što znaju, sada osjećaju hrabrost da to učine. Sve to dovodi do pomaka u moći na Zemlji, a oni koji rade za Svjetlo više se ne osjećaju tako ograničeni. Predsjednik Trump ima popis značajnih promjena koje želi napraviti i neće gubiti vrijeme da bi ih pokrenuo.

Continue reading Mike Quinsey – 27. siječanj 2017.

Mike Quinsey – 20. siječanj 2017.

Mike

Vi svi bi sada trebali imati primjerenu ideju o tome kako će budućnost funkcionirati. Vremenski raspored događaja nije krut nego je dosta fleksibilan i temelji se na najboljoj prilici da bi donio promjene. One će doći, bez ikakve sumnje, tako da se ne brinete ako raspored ne odgovara vašim očekivanjima. Oni koji su planirali kraj vašeg vremena imaju moć i ovlast da učine sve što je potrebno kako bi se osigurao završetak u skladu s krajem ovog ciklusa. Vi već doživljavate još jedno razdoblje vremena koje se ubrzava i tako će i nastaviti. Ne dopustite vanjskim događajima da utječu na vaše putovanje, jer mnoge skupine prolaze kroz svoje vlastite potrebe da očiste svoje niže energije što se mora obaviti ako će dobiti bilo kakvu šansu da podignu svoje vibracije. Oni koji se ne mogu pomaknuti s promjenama jednostavno će slijediti drugi put koji je u skladu s njihovim potrebama.

Continue reading Mike Quinsey – 20. siječanj 2017.

Mike Quinsey – 13. siječanj 2017.

 

Mike

Samo trebate pogledati oko sebe da vidite da se toliko toga događa u vašem svijetu koji je postao apsolutna košnica aktivnosti. Polako ali sigurno oni koji se bave svim aspektima rata uviđaju da im je teško nastaviti aktivnosti sa sigurnošću, jer njihova podrška više nije tako jaka kao što je bila. Također, snage Svjetla su sve aktivnije i imaju sve više uspjeha nego što se ranije očekivalo. Njihovo povjerenje raste i mnogi su sada svjesni da njih podržava Svjetlo. Dakle, oni grade svoj uspjeh koji će biti još veći nakon što se uvedu moderne i naprednije metode.

Continue reading Mike Quinsey – 13. siječanj 2017.